علوم نهم فصل دهم

حجم فایل : 3.5 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا علوم نهم
فصل : دهم علم نجوم :
در علم نجوم به مشاهده آسمان و مطالعه اجرام آسمانی می پردازند و باساخت ابزار نجومی مانند اسطرلاب
و احداث رصد خانه و ارائه جدول دقیق نجومی کمک زیادی به این علم شده است .
از اسطرلاب برای تعیین زاویه ارتفاع ستارگان و سایر مطالعات نجومی استفاده می کنند . در قرن 7 هجری توانمدی های علمی مسلمانان به اوج خود رسید و به همت خواجه نصیرالدین طوسی رصد خانه مراغه تاسیس شد .
400 سال پیش گالیله با ساخت تلسکوپ و رصد آسمان پنجره جدیدی به سوی شناخت دقیق جهان گشود .
به همین دلیل همین پیشرفت های چشمگیر از قرن 7 تاکنون را دوران کهکشانی می نامند كهكشان
كهكشان، مجموع های عظیم از ستارگان، گازها، گردوغبار و فضای بی نستار های است كه تحت تأثیر نیروی جاذبه گرانشی متقابل، در كنار هم، جمع شد هاند)شكل 3(. برخی
از آنها بدون استفاده از تلسكوپ و با چشم غیرمسلح، قابل رؤیت اند. منظومه شمسی،
بخش بسیارکوچکی ازكهكشان راه شیری است. كهكشان ما،خود بخش بسیار کوچکی از جهان هستی )کیهان( است و کیهان خود از میلیاردها كهكشان دیگر تشکیل
شده است. ستارگان
ما برای زندگی به نور و گرما نیاز داریم.خورشید به عنوان تنها ستاره منظومه شمسی، نور و گرمای
مورد نیاز ما را تأمین م یکند. ستاره ها پیوسته در حال تغییرند. زمانی متولد می شوند و میلیاردها سال
بعد می میرند. نزدی کترین ستاره به زمین، خورشید است که در فاصله حدود یکصد و پنجاه میلیون
کیلومتری آن واقع شده است. به این فاصله، یک واحد نجومی اطلاق می شود. در علم نجوم برای
بیان فواصل خیلی دور از واحد دیگری به نام سال نوری استفاده می شود. به فاصله ای که نور در مدت
زمان یک سال طی می کند، یک سال نوری گفته می شود.
خورشید کره عظیمی از گازهای داغ است و چند صد برابر مجموع سیار ههای منظومه شمسی،
جرم دارد. ترکیب اصلی خورشید در حال حاضر از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است )شکل 4( که به طور مداوم هیدروژن به هلیوم، تبدیل می شود. این تبدیل همراه با كاهش جرم و تولید انرژی به صورت گرما و نور است. كاهش جرم تا زمانی ادامه خواهد یافت كه خورشید به پایان زندگی خود برسد.
صورت های فلکی
موقعیت ستارگان در آسمان به گونه ایست که تعدادی از آنها ممکن است
به صورت ها و شکل های خاصی دیده شوند. این شکل ها را به اشیا و حیوانات تشبیه می کنند این صورت های فلکی هر یک در زمان
مشخص و موقعیت خاص قابل رویت می باشد.
کاربرد صورت های فلکی :
تقویم
جهت یابی در شب
آلودگی هوا و آلودگی نور ( وجود چراغ های زیاد در آسمان شهری ) در رصد آسمان اخلال ایجاد می کند . منظومة شمسی
منظومهٔ شمسی شامل هشت سیاره و قریب به دویست قمر طبیعی، چند خرد هسیاره، میلیو نها سیارک و اجسام سنگی دیگر است كه حجم بزرگی از فضا را اشغال كرده اند و همگی به دور خورشید در حا...